Habari ya haraka
Mamlaka hayatoshi!
Operesheni hiyo ni marufuku. Tafadhali kurudi .